Wydaj swoją książkę u Macieja

Wydaj swoją książkę
w Wydawnictwie św. Macieja Apostoła!


   Oferujemy:

* pełną redakcję
* skład komputerowy
* korektę polonistyczną                                                                                                                                                                            
* nadanie książce Międzynarodowego Numeru Książki, tzw. ISBN 
* wysyłkę tzw. egzemplarzy obowiązkowych do najważniejszych bibliotek w Polsce (Narodowej, Jagiellońskiej, Śląskiej, KUL) i redakcji czasopism (np. Nowe Książki 
* satysfakcjonujący efekt końcowy uzyskany w uzgodnionym terminie
* idealny, estetyczny, druk książki
* wysyłkę pocztową na terenie kraju, a także poza jego granice
(nasze książki drukowane były dla literatów mieszkających w Hiszpanii i USA)  
Jako usługę dodatkową można zamówić także m.in. korektę literacką, naszą grafikę (zarówno czarno-białą jak i kolor), Słowo wstępne/Posłowie. Istnieje także możliwość nie tylko przyjazdu red. Edwarda Przebieracza  na promocję tomiku/książki, zarówno w kraju jak i zagranicą, ale również poprowadzenia spotkania z czytelnikami.
   
          Co trzeba zrobić (samemu lub z naszą pomocą)? 

  1. Określić format książki
  2. Nakład
  3. Ilość stron (w tym ilość stron w kolorze)
  4. Rodzaj oprawy (miękka, klejona, twarda, szyta...)
  5. Rodzaj i ilość grafiki (czarno–biała, kolor, zdjęcia...)
  6. Opcje dodatkowe, np. papier kreda, lakierowanie UV
Po uzyskaniu w/w informacji prześlemy dokładną kalkulację kosztów. Można także przysłać do nas (najlepiej e-mailem w pliku Word, czcionka 12 Times Roman) materiały, które będą zawarte w książce, na ich podstawie wykonamy kalkulację kosztów.
Po uzgodnieniu szczegółów publikacji oraz ich akceptacji przez Autora  i Wydawnictwo następuje podpisanie Umowy Wydawniczej.
Książkę wykonujemy w ścisłej współpracy z autorem i z uwzględnieniem jego sugestii. Druk książki następuje tylko i wyłącznie po akceptacji całości dzieła przez autora.

Na nasze publikacje oferujemy super atrakcyjne ceny!   

Stosujemy rabaty na każdą następną wydaną książkę w Wydawnictwie!

10 autorska książka wydana jest bezpłatnie!

Istnieje możliwość płatności za na raty. Pracę nad tomikiem/książką rozpoczynamy dopiero w momencie wpływu na konto Wydawnictwa zaliczki.

Jeśli trzeba wystawiamy rachunek.
   
Nie wydajemy książek na papierze najtańszym: pożółkłym, makulaturowym.

        Zainteresowanych literatów prosimy o kontakt: wydawnictwomacieja@gmail.com

                                  NOWOŚĆ!

Wydaj swój tomik, swoją książkę, także w wersji polsko-angielskiej, bądź wyłącznie w języku angielskim!

Wydaj swój tomik, swoją książkę, także w wersji polsko-niemieckiej, bądź wyłącznie w języku niemieckim!

 Wydaj swój tomik, swoją książkę, także w wersji polsko-hiszpańskiej, bądź wyłącznie w języku hiszpańskim!

Współpracujemy z najlepszymi tłumaczami! 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz