Konkurs Jednego Wiersza dla młodzieży "O złote pióro Anioła"

 

Okładka pokłosia konkursu z 2024 roku

Rozstrzygnięcie

IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza dla Młodzieży 

"O złote pióro Anioła"  

Szczęść Boże,

przesyłam Słowo wstępu i info o laureatach i wyróżnionych. Wiersze - interesujące, niektóre - prawdziwe perełki. 

I nagroda

Wiktoria Blania (ur. 2004), zam. Pszów, Stań się

II nagroda

Jakub Jurski (ur. 2010), zam. Wałbrzych, Prosto do serca

Natalia Suchomska (ur. 2010), zam. Wałbrzych, Miejsca cichej modlitwy

III nagroda

Agata Wallach (ur. 2005), zam. Lubomia, Fortepian

Aleksandra Paczkowska (ur. 2006), zam. Laski Bruskie, Popioły słów

Wyróżnienia:

Aleksandra Chrószcz (ur. 2009), zam. Marklowice, Nauka przyjmowania

Konstancja Cegłowska (ur. 2007), zam. Niemce, Klatka

Emilia Grabowska (ur. 2008), zam. Radlin, Cuda

Zuzanna Głogowska (ur. 2007), zam. Hańsk Drugi, Poleciałbyś ze mną nawet na księżyc

Klaudia Jakimowicz (ur. 2007), zam. Dołhobrody, Drogi mój Aniele

Kinga Poszytek (ur. 2008), zam. Ujazdów, Kto jak nie on

Maja Raszka (ur. 2011), zam. Wałbrzych, Przyzwoity, czyli jaki?

Julia Ślązak (ur. 2008), zam. Włodawa, Anioły mrugają skrzydłami łagodnie

Karolina Wojtal (ur. 2005), zam. Włodawa, Zostań na dłużej

Małgorzata Zarczuk (ur. 2007), zam. Orchówek, Komu ufać?


                                                                                            Z pozdrowieniem 

                                                                                          dr Piotr Koprowski


Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

zaprasza młodzież w wieku 13-21 lat

do udziału

   w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza                  

„O złote pióro Anioła”.

Regulamin dla uczestników konkursu

1.     W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie oryginalne, niepublikowane (także w Internecie) i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa św. Macieja Apostoła: wydawnictwomacieja@gmail.com          do 31 stycznia (środa) 2024. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury.

2.     W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci, oraz pozostałe osoby, które w momencie wysyłania tekstów na konkurs mają ukończone 13 lat, ale nie ukończyły jeszcze 21 roku życia.

3.     Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko jeden, napisany przez siebie, wiersz.

4.     Własny, oryginalny wiersz, musi być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz podaniem dokładnej daty urodzenia.


5.     Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:

a) domowy adres pocztowy autora tekstu,

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),

b) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora,

c) adres używanego e-maila, 

d) klasa, nazwa i adres szkoły (uczelni).


6.     Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania nagród.

7.     Nagrodę główną: statuetkę „Złote pióro Anioła” i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu.

8.     Jury konkursu podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do 16 lutego 2023.

9.     Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, patriotycznym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów.

10. Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.

11. O przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do 23 lutego 2024.

12. Laureat najlepszego wiersza otrzyma nagrodę główną: statuetkę „Złote pióro Anioła”, dyplom, zestaw książek oraz nagranie zwycięskiego wiersza w formie pliku mp3, którego to nagrania dokona lektor Czarek Papaj. Nagranie wiersza stanowić będzie wyłączną własność laureata, który zamieszczać go będzie mógł na dowolnych stronach internetowych i innych publikatorach, a także odtwarzać publicznie bez pytania o zgodę Wydawnictwa.

13. Nadesłane nagrodzone i wyróżnione wiersze, lub ich fragmenty, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie na swoich stronach internetowych, a także w swoich książkach. Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa św. Macieja Apostoła i będą przechowywane w archiwum wydawniczym.

14. W kwietniu 2024 ukaże się książkowe pokłosie konkursu zawierające nagrodzone i wyróżnione prace. Każdy laureat konkursu otrzyma w prezencie 3 egz. pokłosia. 

15. Laureat najlepszego wiersza otrzyma wszystkie ww. nagrody z rąk dyrektora Wydawnictwa w swojej szkole, po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.

16. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nie wydania pokłosia konkursowego w przypadku małej ilości wyróżnionych i nagodzonych prac konkursowych.

17. Uczestnicy konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie. 

red. Edward Przebieracz

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

http://wydawnictwomacieja.blogspot.com/

                                                              Lubliniec, 5 IX 2023

Okładka pokłosia konkursu z 2023 roku:

 Rozstrzygnięcie

III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza dla Młodzieży 

"O złote pióro Anioła"

Laureaci:

I nagroda

Anna Wojno (ur. 2005), zam. Kobyłka  przekleństwo

Sara Gayane Dziarnowska (ur. 2007), zam. Warszawa  Świetlisty psalm

II nagroda 

Wiktoria Korczek (ur. 2007), zam. Kraków  Koniec

III nagroda

Laura Zawora (ur. 2005), zam. Siemianowice Śląskie  Komedia Boga

Wyróżnienia:

Zuzanna Kowalska (ur. 2005), zam. Lublin   Mój świat

Wiktoria Blania (ur. 2004), zam. Pszów  * * * (W moim życiu właśnie trwa...)

Natalia Brawańska (ur. 2005), zam. Wodzisław Śląski   Zwątpienie

Agata Wallach (ur. 2005), zam. Lubomia   Wspomnienia

Maja Chodorowska (ur. 2007), zam. Długołęka   Wartość namacalna  

Dominika Liszkiewicz (ur. 2003), zam. Piła   Gioconda 

Joanna Mazur (ur. 2002), zam. Brzechów   Nie wiem


Weronika Wardawy (ur. 2008), zam. Dziekanów Nowy   Noe

Aleksandra Żółwińska (ur. 2003), zam. Stargard   Nadzieja

Hanna Zalewska (ur. 2003), zam. Sępólno Krajeńskie   To, co kocham

Wyróżnienia specjalne:

Michał Fabian (ur. 2010), zam. Rusinowice   Człowiek kruchy jak chleb

Kacper Murgot (ur. 2010), zam. Rusinowice   Być dobrym jak chleb

                Tomik z wierszami laureatów ukaże się w kwietniu 2023 r.

                                   Jury: red. Edward Przebieracz

                                           Lubliniec, 13 II 2022


Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

zaprasza młodzież w wieku 14-21 lat

do udziału

   w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza                  

„O złote pióro Anioła”.

Regulamin dla uczestników konkursu

1.     W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie oryginalne, niepublikowane (także w internecie) i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa św. Macieja: wydawnictwomacieja@gmail.com do 31 stycznia (wtorek) 2023. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury.

2.     W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci, oraz pozostałe osoby, które w momencie wysyłania tekstów na konkurs mają ukończone 14 lat, ale nie ukończyli jeszcze 21 roku życia.

3.     Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko jeden, napisany przez siebie, wiersz.

4.     Własny, oryginalny wiersz, musi być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz podaniem dokładnej daty urodzenia.

5.     Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:

a) domowy adres pocztowy autora tekstu,

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),

b) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora,

c) adres używanego e-maila. 

6.     Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania nagród.

7.     Nagrodę główną: statuetkę „Złote pióro Anioła” i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu.

8.     Jury konkursu podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do 17 lutego 2023.

9.     Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, patriotycznym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów.

10. Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.

11. O przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 24 lutego 2023.

12. Laureat najlepszego wiersza otrzyma nagrodę główną: statuetkę „Złote pióro Anioła” oraz nagranie zwycięskiego wiersza w formie pliku mp3, którego to nagrania dokona lektor Czarek Papaj. Nagranie wiersza stanowić będzie wyłączną własność laureata, który zamieszczać go będzie mógł na dowolnych stronach internetowych i innych publikatorach, a także odtwarzać publicznie bez pytania o zgodę Wydawnictwa.

13. Nadesłane nagrodzone i wyróżnione wiersze, lub ich fragmenty, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie na swoich stronach internetowych, a także w swoich książkach. Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa św. Macieja Apostoła i będą przechowywane w archiwum wydawniczym.

14. W kwietniu 2023 ukaże się książkowe pokłosie konkursu zawierające nagrodzone i wyróżnione prace. Każdy laureat konkursu otrzyma w prezencie 3 egz. pokłosia.

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nie wydania pokłosia konkursowego w przypadku małej ilości prac konkursowych.

16. Uczestnicy konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie. 

red. Edward Przebieracz

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

http://wydawnictwomacieja.blogspot.com/

                                                              Lubliniec, 6 IX 2022

                                                              Rozstrzygnięcie

II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza dla Młodzieży 

"O złote pióro Anioła"

Nagrodzeni:

I miejsce - Wiktoria Polańska, zam. Kraków - Sztuka życia

II miejsce - Antoni Forenda, zam. Sośnicowice - przekleństwo cogito

II miejsce - Apolonia Lichaczewska, zam. Ludźmierz - Jan pod krzyżem

III miejsce - Weronika Tynda, zam. Kwidzyn - Strata, moja utrata

Wyróżnieni:

Gabriela Wabno, zam. Jodłówka Tuchowska - Do Ciebie Człowieku w Wigilijną noc

Wiktoria Ochman, zam. Dobrodzień - [Jestem Polką grzeszną]

Wyróżnienie specjalne dla autora zamieszkałego na terenie Ziemi Lublinieckiej:

Amelia Augustyn, zam. Lubliniec - Łąka nadziei

                          Jury: dr Piotr Koprowski

                              Lubliniec, 21 II 2022

UWAGA!

   Zakończyliśmy przyjmowanie Waszych wierszy, Droga Młodzieży, do II edycji Konkursu Jednego Wiersza "O złote pióro Anioła".  

   Niestety, na konkurs wpłynęła mniejsza niż rok temu liczba wierszy, bo tylko 20. Dlatego zrezygnowaliśmy z planowanego wydania książkowego pokłosia konkursu.

   Wasze wiersze w tym roku oceni dr Piotr Koprowski. Zgodnie z regulaminem konkursu decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień  juror zgłosi nam do 19 lutego br., a Wydawnictwo w terminie do 26 lutego powiadomimy mailem laureatów konkursu i zamieści stosowne info na tej stronie, a także na swej stronie na Facebooku.

red. Edward Przebieracz

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

Lubliniec, 1 II 2022

 Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

zaprasza młodzież w wieku 14-21 lat

do udziału

   w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza                  

„O złote pióro Anioła”.

Regulamin dla uczestników konkursu

1.     W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie oryginalne, niepublikowane (także w internecie) i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa św. Macieja: wydawnictwomacieja@gmail.com do 31 stycznia (poniedziałek) 2022. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury.

2.     W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci, oraz pozostałe osoby, które w momencie wysyłania tekstów na konkurs mają ukończone 14 lat, ale nie ukończyli jeszcze 21 roku życia.

3.     Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko jeden, napisany przez siebie, wiersz.

4.     Własny, oryginalny wiersz, musi być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz podaniem dokładnej daty urodzenia.

5.     Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:

a) domowy adres pocztowy autora tekstu,

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),

b) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora,

c) adres używanego e-maila. 

6.     Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania nagród.

7.     Nagrodę główną: statuetkę „Złote pióro Anioła” i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu.

8.     Jury konkursu podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do 19 lutego 2022.

9.     Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, patriotycznym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów.

10. Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.

11. O przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 26 lutego 2022.

12. Laureat najlepszego wiersza otrzyma nagrodę główną: statuetkę „Złote pióro Anioła” oraz nagranie zwycięskiego wiersza w formie pliku mp3, którego to nagrania dokona lektor Czarek Papaj. Nagranie wiersza stanowić będzie wyłączną własność laureata, który zamieszczać go będzie mógł na dowolnych stronach internetowych i innych publikatorach, a także odtwarzać publicznie bez pytania o zgodę Wydawnictwa.

13. Nadesłane nagrodzone i wyróżnione wiersze, lub ich fragmenty, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie na swoich stronach internetowych, a także w swoich książkach. Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa św. Macieja Apostoła i będą przechowywane w archiwum wydawniczym.

14. W kwietniu 2022 ukaże się książkowe pokłosie konkursu zawierające nagrodzone i wyróżnione prace. Każdy laureat konkursu otrzyma w prezencie 3 egz. pokłosia.

15. Uczestnicy konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie. 

red. Edward Przebieracz

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

http://wydawnictwomacieja.blogspot.com/

                                                              Lubliniec, 16 VIII 2021

 

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

zaprasza młodzież w wieku 14-21 lat

do wzięcia udziału

   w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza                  

„O złote pióro Anioła”.

Regulamin dla uczestników konkursu

1.     W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie oryginalne, niepublikowane (także w internecie) i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa św. Macieja: wydawnictwomacieja@gmail.com do 30 stycznia (sobota) 2021. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury.

2.     W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci, oraz pozostałe osoby, które w momencie wysyłania tekstów na konkurs mają ukończone 14 lat, ale nie ukończyli jeszcze 21 roku życia.

3.     Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko jeden, napisany przez siebie, wiersz.

4.     Własny, oryginalny wiersz, musi być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz podaniem dokładnej daty urodzenia.

5.     Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:

a) domowy adres pocztowy autora tekstu,

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),

e) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora,

e) adres używanego e-maila. 

6.     Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania nagród.

7.     Nagrodę główną: statuetkę „Złote pióro Anioła” i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna 3-osobowe jury powołane przez organizatorów konkursu.

8.     Jury konkursu zbierze się w sprawie werdyktu konkursowego i podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do 27 lutego 2021.

9.     Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, patriotycznym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów.

10. Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.

11. O przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 13 marca 2021.

12. Laureat najlepszego wiersza otrzyma nagrodę główną: statuetkę „Złote pióro Anioła” oraz nagranie zwycięskiego wiersza w formie pliku mp3, którego to nagrania dokona lektor Czarek Papaj. Nagranie wiersza stanowić będzie wyłączną własność laureata, który zamieszczać go będzie mógł na dowolnych stronach internetowych i innych publikatorach, a także odtwarzać publicznie bez pytania o zgodę Wydawnictwa.

13. Nadesłane nagrodzone i wyróżnione wiersze, lub ich fragmenty, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie na swoich stronach internetowych, a także w swoich książkach. Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa św. Macieja Apostoła i będą przechowywane w archiwum wydawniczym.

14. Uczestnicy konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie. 

red. Edward Przebieracz

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

http://wydawnictwomacieja.blogspot.com/

                                                              Lubliniec, 7 IX 2020

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz