Konkurs Jednego Wiersza dla młodzieży "O złote pióro Anioła"

 Laureaci I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza 

"O złote pióro Anioła".

 

Konkursowe jury w składzie URSZULA OMYLIŃSKA, zam. Bielsko-Biała; RAFAŁ JAWORSKI, zam. Tychy - przewodniczący jury; ANDRZEJ WRÓBLEWSKI, zam. Warszawa, wyłoniło laureatów konkursu, oceniając 27 nadesłanych wierszy (w nawiasie podano sumę punktów uzyskaną przez wiersz od 3 jurorów)

I miejsce

MAGDALENA  WERONIKA  KOWALIK (26 pkt.), zam. Polichna, woj. lubelskie

kl III, Liceum Śródziemnomorskie  św. Dominika Guzmana w Lublinie

za wiersz  pt. "Droga  do nieba"

Wyróżnienia

JAKUB  OLECH (17 pkt.), zam. Turobin

 za wiersz  pt. "Mój Krzyżu"

KATARZYNA  KOBYLIŃSKA, (15 pkt.) zam. Warszawa

 za wiersz  pt. "Sadownik"

APOLONIA  LICHACZEWSKA, (15 pkt.) zam. Ludźmierz

  za wiersz  pt. "Moje niebo"

DIANA  BIELECKA (12 pkt.), zam. Śladków Duży

  za wiersz  pt. "Powiernik duszy"

JAKUB  REWIUK (12 pkt.), zam. Bibice

                                      za wiersz  bez tytułu Byłem naprawdę dobry (...)

LAURA  NYKIŚ (11 pkt.), zam. Kłobuck

 za wiersz  pt. "Eden" 

MIKOŁAJ  ŚLEMP (10 pkt.), zam. Goczałków 
 za wiersz  pt. "Sekretarka Bożego Miłosierdzia"

Dokładnie w czwartek 4 marca - w święto św. Kazimierza Królewicza - ww. laureaci zostaną powiadomieni mailem o wynikach konkursu.

O sukcesie laureatki I miejsca powiadomiona zostanie telefonicznie dyrekcja jej szkoły.

Ponieważ laureatka I nagrody mieszka w woj. lubelskim nagroda zostanie wysłana Jej kurierem.

Ponadto lektor, pan Cezary Papaj - zgodnie z regulaminem konkursu - dokona nagrania zwycięskiego wiersza, który zostanie przesłany laureatce.

Nie było przewidywane wydanie Pokłosia konkursowego, ale pewnie w następnej/następnych edycjach to nastąpi :)

Gratulując laureatom konkursu, dziękujemy zarówno Szanownemu Jury za ocenę prac młodzieży, jak i wszystkim uczestnikom konkursu, który w następnych latach zamierzamy kontynuować.  

red. Edward Przebieracz

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

Lubliniec, 26 II 2021 

 

I KONKURS  ZAKOŃCZONY!

 Bardzo dziękujemy młodzieży za nadesłane wiersze do I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza "O złote pióro Anioła". 

Konkursowe jury: URSZULA OMYLIŃSKA, zam. Bielsko-Biała; RAFAŁ JAWORSKI, zam. Tychy - przewodniczący jury; ANDRZEJ WRÓBLEWSKI, zam. Warszawa, pracuje nad wyłonieniem laureatów konkursu, oceniając 27 nadesłanych wierszy.

O decyzji jury poinformujemy niebawem.

red. Edward Przebieracz

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

Lubliniec, 13 II 2021

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

zaprasza młodzież w wieku 14-21 lat

do wzięcia udziału

   w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza                  

„O złote pióro Anioła”.

Regulamin dla uczestników konkursu

1.     W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie oryginalne, niepublikowane (także w internecie) i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa św. Macieja: wydawnictwomacieja@gmail.com do 30 stycznia (sobota) 2021. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury.

2.     W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci, oraz pozostałe osoby, które w momencie wysyłania tekstów na konkurs mają ukończone 14 lat, ale nie ukończyli jeszcze 21 roku życia.

3.     Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko jeden, napisany przez siebie, wiersz.

4.     Własny, oryginalny wiersz, musi być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz podaniem dokładnej daty urodzenia.

5.     Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:

a) domowy adres pocztowy autora tekstu,

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),

e) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora,

e) adres używanego e-maila. 

6.     Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania nagród.

7.     Nagrodę główną: statuetkę „Złote pióro Anioła” i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna 3-osobowe jury powołane przez organizatorów konkursu.

8.     Jury konkursu zbierze się w sprawie werdyktu konkursowego i podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do 27 lutego 2021.

9.     Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, patriotycznym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów.

10. Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.

11. O przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 13 marca 2021.

12. Laureat najlepszego wiersza otrzyma nagrodę główną: statuetkę „Złote pióro Anioła” oraz nagranie zwycięskiego wiersza w formie pliku mp3, którego to nagrania dokona lektor Czarek Papaj. Nagranie wiersza stanowić będzie wyłączną własność laureata, który zamieszczać go będzie mógł na dowolnych stronach internetowych i innych publikatorach, a także odtwarzać publicznie bez pytania o zgodę Wydawnictwa.

13. Nadesłane nagrodzone i wyróżnione wiersze, lub ich fragmenty, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie na swoich stronach internetowych, a także w swoich książkach. Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa św. Macieja Apostoła i będą przechowywane w archiwum wydawniczym.

14. Uczestnicy konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie. 

red. Edward Przebieracz

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

http://wydawnictwomacieja.blogspot.com/

                                                              Lubliniec, 7 IX 2020

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza