ŁamGŁÓWKĘ – konkurs

ŁamGŁÓWKĘ – KONKURS

 MAJ 2021

Maj - miesiąc mojej Matki Maryi.

To zdanie:

a) frazeologiczne b) anagramowe  c) tautogramowe

Podaj prawidłową odpowiedź.

Nagroda - roczna prenumerata dwumiesięcznika "Zeszyty Maryjne" dla 2 osób - czeka! 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ 2021

Odpowiedz prawidłowo na pytanie:

Dlaczego Niedzielę Miłosierdzia Bożego obchodzimy jako pierwszą niedzielę po Wielkanocy?

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com

Nagroda: Dwa tomy ciekawostek naukowych, które pomogą zadziwić innych wiedzą. 

 

 

 

 

 

 

Prawidłowa odpowiedź: 

Data Niedzieli Miłosierdzia Bożego została wybrana - określona przez samego Jezusa. Pan Jezus objawiając się s. Faustynie powiedział: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia. II Niedziela Wielkanocna kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, ukazując tajemnicę Miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie byłoby dzieła Odkupienia, gdyby nie było Miłosierdzia Boga. Niedzielę Miłosierdzia Bożego, jako pierwsza niedzielę po Wielkanocy, nakazał w swym objawieniu się św. Faustynie Kowalskiej sam Jezus Chrystus. 

Laureatka konkursu: EWA MIAŁKOWSKA - Goczałków

MARZEC 2021

Uzupełnij prawidłowo zdanie:
(Druga) Niedziela Męki Pańskiej, Niedziela Kwietna, Niedziela Wierzbna to inaczej....

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com

Nagroda: Kolorowy album "Krzewy i drzewa ozdobne liściaste i iglaste". 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawidłowa odpowiedź:
(Druga) Niedziela Męki Pańskiej, Niedziela Kwietna, Niedziela Wierzbna to inaczej Niedziela Palmowa.

Laureatka konkursu: SYLWIA GÓRNA - Janów k. Zelowa

LUTY 2021

Pytanie konkursowe: 14 lutego to nie tylko tzw. Walentynki, ale także wspomnienie dwóch tzw. apostołów  Słowian. Papież Jana Paweł II ogłosił ich w 1980 roku współpatronami Europy, a w 1985 r. poświęcił im encyklikę "Slavorum apostoli". Podaj ich imiona.

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com

Nagroda (w Roku św. Józefa): Plinio Maria Solimeo "Pójdźcie do Józefa!".

Prawidłowa odpowiedź: W dniu 14 lutego obchodzimy wspomnienie św. Cyryla i Metodego.

Laureatka konkursu: ANETA ŚLEMP - Goczałków

STYCZEŃ 2021

Pytanie konkursowe: Którą rocznicę śmierci ks. poety Jana Twardowskiego obchodzić będziemy 18 stycznia 2021 roku?

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com

Nagroda: filmy DVD: "Najpiękniejsze miejsca na ziemi" i "Przewodnik po Łebie i okolicach". 

Prawidłowa odpowiedź: W dniu 18 stycznia 2021 roku przypada 15.rocznica śmierci ks.Jana Twardowskiego.

Laureat konkursu: ANDRZEJ WRÓBLEWSKI -Warszawa

GRUDZIEŃ 2020 

 W dniu 8 grudnia obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

„Ja jestem Niepokalane Poczęcie”, tymi słowami Matka Boża przedstawiła się św. Bernadecie na Jej ponawiane czterokrotnie pytanie „o imię Pani”. Miało to miejsce 25 marca 1858 r., w nikomu jeszcze wtedy nieznanej, niewielkiej miejscowości na południu Francji – Lourdes; w dniu szczególnym – w święto Zwiastowania. Ta, która otrzymała wyjątkowe posłannictwo od Boga, która stała się Matką Jezusa, stała się także Jego posłanniczką na wieki: „Niech mi się stanie według słowa Twego”. To „Ona Boga na świat nam przyniosła” - śpiewamy często w kościele. Bóg ustrzegł Ją przed zmazą grzechu pierworodnego już od chwili poczęcia. Mając na uwadze przyszłą świętość Jezusa, Matka Boża została objęta szczególną Bożą troską – „błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego – Jezus”.

Świętość Maryi głoszona była przez Kościół od pierwszych chwil Jego istnienia. Kościół obrządku wschodniego już w wieku VI rozpoczął celebrowanie tajemnicy poczęcia Najświętszej Maryi Panny w liturgii, określając ten dzień „Świętem poczęcia Najczystszej”. W wieku IX przejęte ono zostało również w liturgii zachodniej i określane mianem: „Święta Poczęcia”. W 1708 r. wprowadzono Święto Niepokalanej. Natomiast 8 grudnia 1854 r. Ojciec Święty ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny:

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

 Pytanie konkursowe: Jak miał na imię papież, który ogłosił powyższy dogmat?

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com

Nagroda:  "Myśli na każdy dzień" - ks. Jan Twardowski i "Myśli uczesane" - Edward Przebieracz.

Prawidłowa odpowiedź: Święty Pius IX

Laureatka konkursu: PAULINA WOJCIECHOWSKA - Sosnowiec

LISTOPAD 2020 

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 
Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało miejsce ofiarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej życia, prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to Jej rodzice, św. Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu przyszłą Królową Świata. Oddali Ją wówczas kapłanowi Zachariaszowi, który kilkanaście lat później stał się ojcem św. Jana Chrzciciela. Według niektórych autorów Maryja pozostała w świątyni około 12 lat.
Informacje o ofiarowaniu Maryi pochodzą z pism apokryficznych, nie przyjętych do kanonu Pisma świętego, z Protoewangelii Jakuba.

Którego listopada obchodzić będziemy w Kościele katolickim wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny?

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com

Nagroda: gra planszowa dla całej rodziny "Jonasz. Wstań i idź do Niniwy!" plus najnowsza książka red. Edwarda Przebieracza, z dedykacją autora, pt. "Myśli uczesane", Wydawnictwo św. Macieja Apostoła - Lubliniec,  październik 2020.  Prawidłowa odpowiedź: Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny − święto obchodzone 21 listopada.

Laureatka konkursu: ANNA CZARTOSZEWSKA Plewki k. Szepietowa.

PAŹDZIERNIK 2020 

W dniu dzisiejszym, 5 października, Kościół katolicki wspomina "sekretarkę Bożego Miłosierdzia" siostrę Faustynę Kowalską. W jakich latach żyła siostra Faustyna?


 

 

 

 

 

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com

Nagroda: zestaw kilkunastu archiwalnych egzemplarzy dwumiesięcznika Społecznej Krucjaty Miłości "Miłujcie się!" plus książkowa niespodzianka z dedykacją autora (Edward Przebieracz "Myśli uczesane", Wydawnictwo św. Macieja Apostoła - Lubliniec,  październik 2020).

 Prawidłowa odpowiedź: Siostra Faustyna Kowalska żyła w latach 1905 - 1938.

Laureatka konkursu: ANNA PRZEŹDZIECKA - Jasienica Dolna k. Nysy 

  WRZESIEŃ 2020 

Którego września Kościół katolicki obchodzi święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny?

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com

Nagroda:roczna prenumerata dwumiesięcznika o aniołach i życiu duchowym "Któż jak Bóg"

 Prawidłowa odpowiedź: Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Kościół obchodzi 8 września.

Laureatka konkursu: DANIELA BEDNAREK - Zelów

SIERPIEŃ 2020

Święto Przemienienia Pańskiego obchodzić będziemy 6 sierpnia. 

Uzupełnij brakujące wyrazy w czytanej tego dnia Ewangelii wg św. Mateusza Mt 17, 1-9:

Po sześciu dniach ........ wziął z sobą ........ , ........ i brata jego ........ i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali ........ i ........, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy ........ rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla ........ i jeden dla ........». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój ........ umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com

Nagroda: Andrea Riccardi "Jan Paweł II. Biografia", stron 554, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2014.Brakujące wyrazy: Jezus; Piotra, Jakuba, Jana,Mojżesz, Eliasz, Piotr, Mojżesz, Eliasza, Syn.

Laureatka konkursu: KATARZYNA SZOPA-WYCISK - Toszek

LIPIEC 2020

W lipcu wspominać będziemy w liturgii kościelnej świętych patronów Europy: św. Benedykta - opata oraz św. Brygidę - zakonnicę. Podaj dni liturgicznego wspomnienia tych świętych.

Odpowiedź prosimy nadsyłać na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com

Nagroda: zestaw 3 książek o świętych: św. Rita, św. Ignacy Loyola, św. Eugeniusz de Mazenod, czeka!

Prawidłowa odpowiedź:

Wspomnienie św. Benedykta - 11 lipca,  św. Brygidy - 23 lipca.

Laureatka konkursu: HENRYKA SWORNÓG - Wadowice

CZERWIEC 2020

Podaj datę planowanej czerwcowej beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, która z powodu epidemii koronawirusa została przesunięta na późniejszy termin.

Odpowiedź prosimy nadsyłać na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com

Nagroda - album o I Pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny - czeka!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawidłowa odpowiedź:  planowana data beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego: 7 VI 2020

Laureatka konkursu: BOŻENA TOKAR-MATKOWSKA - Prudnik

 MAJ 2020

Podaj dokładną datę (rok, miesiąc, dzień)oraz miejscowość urodzin Karola Wojtyły.

Odpowiedź prosimy nadsyłać na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com

Nagroda czeka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawidłowa odpowiedź: 1920, maj, 18, Wadowice.

Laureat konkursu: KRZYSZTOF SZCZEPAŃSKI - Rosanów

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

KWIECIEŃ 2020

Podaj dokładną datę (rok, miesiąc, dzień, godzina z minutami) śmieci Ojca Świętego Jana Pawła II.

Odpowiedź prosimy nadsyłać na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com

Nagroda czeka!

 

 

 

 

 

 

 

   

Prawidłowa odpowiedź: 2005, kwiecień, 02, 21:37.

Laureatka konkursu: KATARZYNA  BUK - Bilcza k. Kielc

#############################################################################

MARZEC 2020 

Uzupełnij zdanie:  

25 marca obchodzimy nie tylko Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, ale także Dzień ...... ........  

Odpowiedź prosimy nadsyłać na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com 

"Katechizm Kościoła Katolickiego" czeka na laureata!

 Prawidłowa odpowiedź:

25 marca obchodzimy nie tylko Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, ale także Dzień Świętości Życia.

Laureatka konkursu: EWA  ADAMKIEWICZ - Bogucin ______________________________________________________________________________

LUTY 2020

Świetna powieść Georgesa Bernanosa "Pod słońcem szatana" czeka na osobę, która prawidłowo odpowie na konkursowe pytanie:

        Jak inaczej nazywamy obchodzone 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego? 


Odpowiedź prosimy nadsyłać na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com 

Laureatka konkursu:
AGNIESZKA GORAJEWSKA-NOWAKOWSKA - Koluszki

Prawidłowa odpowiedź:
Obchodzone 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego inaczej nazywane jest
świętem Matki Boskiej Gromnicznej
___________________________________________________________________________

STYCZEŃ 2020 

Roczna prenumerata dwumiesięcznika "Misyjne Drogi" wydawanego przez Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, poświęconego tematyce misyjnej, czeka dla dwóch osób, które pierwsze prawidłowo odpowiedzą na pytanie:

      Jak inaczej nazywa się Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana Trzema Królami?

Odpowiedzi prosimy nadsyłać w terminie do 2 lutego br. na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com 

Laureaci konkursu:
1. ANDRZEJ WRÓBLEWSKI - Warszawa 
2. ALEKSANDER CIOCHOŃ - Katowice

Prawidłowa odpowiedź:
Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana Trzema Królami, inaczej nazywa się EPIFANIĄ.
_________________________________________________________________

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza